انجمن شیمی دبیرستان14معصوم منطقه4تهران

شیمی یعنی زندگی,زندگی یعنی شیمی

سال ۲۰۱۱میلادی سال جهانی شیمی نام گرفت.به همین مناسبت در تاریخ ۱۱/۱۰/۸۹برابر با

۱/۱/۲۰۱۱ میلادی انجمن شیمی دبیرستان دخترانه ۱۴معصوم (ع) آغاز به کار مینماید.

کلیه ی عزیزانی که مایل به همکاری با مجمع هستند اسامی خود را در کمیسیون های سه گانه

اجرایی-تحقیق وپژوهش-و مالی ثبت نمایند طرح ها و پیشنهادهای خودرا به از طریق نظرات وبلاگ به

ما اعلام نمایند.

با تشکر

| سه شنبه هفتم دی ۱۳۸۹ | 11:12 | شیمیدانان جوان| |

Design By : shotSkin.com